© 2019 Audemio

Individuālā sesija

Individuālās, personīgās izaugsmes un attīstības, darba vai citu tēmu pārskatīšana. Efekts iespējams arī no vienas sesijas apmeklējuma. Harmoniskākam atbalstam un noturīgākiem rezultātiem noderīgāks ir 6+ sesiju apmeklējums.

Ilgums

1 h

Grupas, komandas sesija

Profesionālās darbības attīstība ir cieši saistīta ar cilvēka izpratni par likumsakarībām apkārtējā vidē un personīgo izaugsmi.

*Grupas darba papildu ieguvums - iespēja dalīties un uzklausīt citu pieredzi, paplašināt savu redzesloku. Ieguvēji ir gan tie, kuri risina savu tēmu, gan tie, kas piedalās tēmas risināšanā.

*Komandas produktivitāte ir atkarīga no cilvēku izpratnes par komandā notiekošo - gan darba, gan attiecību līmenī. Atkarībā no tēmas un sagaidāmā rezultāta, ir iespējama gan vienreizēja tikšanās uz vairākām stundām vai pilnām darba dienām, gan vairākas atkārtotas tikšanās ilgākā laika periodā.

Ilgums

no 2 h

Organizācijas, vadības sesija

Dažkārt ir skaidrs, ka pārmaiņas ir vajadzīgas, bet izlemt par vēlamo scenāriju nav vienkārši. Dažkārt ir nepieciešams atbalsts izvērtēt darba efektivitāti un saskatīt papildu potenciālu turpmākajai attīstībai. Vienošanās par tikšanās ilgumu, biežumu, iesaistītajām personām un citām detaļām notiek individuāli.

Ilgums

no 1 h